top of page

Vi behandlar bland annat skador, kroniska inflammationer, nervskador, artros, huvudvärk och svullnader med elektroterapi. En väldigt framgångsrik behandlingsmetod som är helt smärtfri. 

Elektroterapin vi behandlar med är diadynamiska strömmar och mediumfrekvent galvanström.

Genom olika frekvenser på strömmarna så kan vi få en djupgående och läkande process på olika skador. Det gör att vi även kan behandla vävnader som ligger djupt och där massage inte kommer åt. 

I kroppen rör sig hela tiden elektriska impulser genom nervbanorna, både i det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. Nervcellerna står i kontakt med muskelceller och genom en kemisk reaktion så påbörjas rörelse i muskelcellerna. Mellan varje elektrisk impuls så måste både nervcell och muskelcell tömmas på slaggprodukter som har bildats genom den kemiska processen. Innan detta har skett så förlorar cellerna sin förmåga att agera. 

En trött muskel, inflammationer, brist på energimolekyler eller skador kan orsaka att cellerna inte uppnår vilopotential igen, vilket innebär att cellerna inte längre fungerar korrekt.

 

Med strömmen så:

 • Ökar blodcirkulationen

 • Cellerna rensas upp på slaggprodukter

 • Ökar ämnesomsättningen i cellerna

 • Ökar ledningshastigheten i nerverna

 • Läker skador i nerverna fortare

 • Lymfvätska forslas bort och svullnader minskas

 • Cellerna tillverkar mer energimolekyler och hjälper muskeln att slappna av

 • Smärtan minskas eller avtar helt

 • Muskelspänningar minskar

Det finns dock kontraindikationer på när vi inte behandlar med elektroterapi:

 

 • Genom metallinplantat.

 • Dräktig tik

 • Vid sjukdom som diabetes, epilepsi eller cancer

 • Vid pågående infektion

Elektroterapi

bottom of page