top of page

FRISKVÅRD

Vattenträning är en skonsam träningsform. För postoperativa hundar beror det på skadans omfattning som avgör ifall det är mest lämpligt att vattentraska hunden eller låta den få simma. All form av träning i vatten har en avlastande inverkan på leder, ligament, senor och muskler.

 

För en frisk hund med god grundkondition så ger simningen oftast mer i träningssyfte än vad vattentrasken gör. Även om vattentrask är ett roligt komplement att införa i den vardagliga träningen, så får en frisk hund ut mer av simningen.

VATTENTRÄNING

bottom of page